ANDRIAKE (ÇAYAĞZI)

Paylaşır mısın ?ANDRIAKE (ÇAYAĞZI)

Demre’den Kaş yoluna giderken sanayi kavşağından güneybatıya deniz istikametine Çayağzına doğru gidildiğinde Kale iskelesine varmadan yolun solundan itibaren Andriake antik kentinin kalıntıları ile karşılaşılır. Bu kentin Myra’nın limanımı yoksa bağımsız bir şehir mi olduğu tartışma mevzuudur. Myra’nın liman kenti olarak kabul edilse bile Myra yanında ayrı bir şehir olarak göze çarpar.

DEMRE-ÇAYAĞZI-ÇEŞME
Antik dönem öncesinde Myros çayının sellerinin getirdiği birikintiler nedeniyle Mrya ile deniz bağlantısının kesilmesi böyle bir liman kentinin kurulmasını gerekli kılmıştır.

Kaynaklarda Andriake adı M.Ö. 197′ de III. Antiokhos’un Antiokhola’dan çıkıp filosuyla Anadolu kıyılarındaki Ptolemaioslar’ın elinde bulunan yerleri alarak Andriake’ye geldiği şeklinde geçmektedir. İmparator Traianda Liman kentine gelerek Myra’daki konaklaması sırasında limanın yeniden

düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir.


Uygulanması ise imparator Hodrian tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

 

YAPIYANI


Demre’den Kaş istikametine giderken

sanayi kavşağının sağ tarafındaki antik kente su getiren Agyadüktler ile büyük bir Nimfeum


 

(Meydan Çeşmesi) kalıntısı vardır.

 


Limanın güney tarafına doğru gidilirse tepenin eteklerine yayılmış şehrin önemli kalıntıları ile karşılaşılır.

 


ÇAYAĞZI SİLOLAR

 

Buradan itibaren yat limanına doğru lahitler, Apsisli Kilise kalıntıları, harabe haline gelmiş liman caddesindeki ev kalıntıları hala ayakta durabilen kapı lentoları, yıkılmamış bazı evler,

 


SİLOLAR

liman kıyısında yarıya kadar sulara gömülmüş vaziyettedir. Kalıntıların içinde dikkat çeken bir yerde Plakoma adı verilen şehrin Agorasıdır. Agoranın ortasında günümüze kadar sağlamlığını koruyabilmiş bir sarnıç yer almaktadır. 24 sütunlu aşağıya doğru 7 metre derinliğindeki sütunlar arasında kesme taşlardan düzgün bir şekilde yapılmış kemerler, sarnıcın üzeri kayalardan çıkarılarak getirilmiş köşeli oldukça büyük ve düzgün taşlarla kemer aralıkları uzunluğunca yapılarak örtülmüştür.

 


Dikdörtgen şeklinde olan sarnıç yaklaşık 25 * 13 metre esadındadır. Agoradan batıya doğru gidilince oldukça görkemli bir hububat silosu ile karşılaşılır. 7 büyük odadan meydana gelen tahıl deposu 65 * 32 metre ebadında ve her odada kendi içinde 28 * 7 ebadında bulunuyor.


Bütün odalar içeriden açılmış kapılar ile birbiriyle irtibatlıdır.


 

Deponun her iki uç köşesinde iki adet 4 * 5 metre ebatlarında kontrol (bekçi) odaları yer almaktadır. Kuzeye bakan cephesi oldukça düzgün kesme taşlardan yapılmış, binanın yan ve arka duvarları poligonal yapılmıştır.


 

 

Kapıların üzerinde birer yazıt bulunmaktadır. Çayağzı yat limanı tarafındaki ikinci silonun kapısının sol tarafında M.S. V. yüzyılda Andriake’de görev yapmış bir memur ve depo bekçisi Heraklon isimli kişinin rüyası ile ilgili kabartmalar yer almaktadır.

 

Tahta oturmuş bir deniz kızı yanında bir savaşçı ve etrafında iki adet yılanın yer aldığı kabartma İmparator Hodrian ve karısı Faustina’ya ait portreler ile yazıtlardan da anlaşıldığına göre Granarium Hodrianı (Tahıl Deposu) nun M.S. 130 yıllarında yapıldığı anlaşılmaktadır.

 


Ayrıca silonun batısında fırınlar, gemi barınakları, ev kalıntıları ile deniz tarafında 7 bölmeli, üç bölmesi ayakta kalabilmiş ambarlar, bunların hemen yanında tepe yamacına doğru inşaa edilmiş apsisli küçük bir oda, Tapınaktan 20 metre ileride küçük bir oda içinde muhafaza altına alınmış 8 metre kadar derinliğinde bir kuyu bulunmaktadır.


 

Kuyu ağzından bir metre kadar yükseklikteki taşında yer alan oyuntular suyun dolap tabir ettiğimiz bir sistemle çekildiğini göstermektedir.

 

Batıdaki silolar ile doğudaki ambarlar arasında yer yer ev kalıntıları ve gemi barınaklarıda yer almaktadır. Akropolün batı yamacında ise liman gözetleme kulesi vardır.

Akropolün kuzeyinde, Çayağzı limanına giderken yolun sağ tarafında limana yakın bir yerde dağın aşağı kısmında Nekropol sahası yer almaktadır. Burada iki bizans kilisesinin kalıntıları ile Roma dönemine ait Lykya tipi lahitler vardır. Ayrıca bu şehirlere yakın yerlerde günümüzde şifalı olduğu yöre halkınca söylenen kükürtlü içme suları ve kaynaklar yer almaktadır.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRIAKE – ÇAYAĞZI

(Harita Üzerindeki Yeri)


 
Paylaşır mısın ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir