e-mufredat modülü

EĞİTİM KURULLARI VE ZÜMRELER YÖNERGESİ E-MUFREDAT MODÜLÜ KULLANIMI

Paylaşır mısın ?


EĞİTİM KURULLARI VE ZÜMRELER YÖNERGESİ / E-MUFREDAT MODÜLÜ

BİLGİ NOTLARI

 

Eğitim Kurulları ve zümre toplantıları ne zaman yapılır? ,

Kimin başkanlığında yapılır?

KURUL ADI                       BAŞKAN      TOPLANTI ZAMANI
ÖĞRETMENLER KURULU   OKUL MÜDÜRÜ   EYLÜL, ŞUBAT, HAZİRAN
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU   ZÜMRE BAŞKANI   ÖĞR. KURULUNDAN SONRA 2 GÜN İÇİNDE
OKUL ZÜMRE BAŞKANLAR KURULU   OKUL MÜDÜRÜ VEYA KURUL BAŞKANI   EKİM ŞUBAT HAZİRAN
SINIF/ ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU   MÜDÜR VEYA MD. YRD.   EKİM ŞUBAT HAZİRAN

 

E-MUFREDAT MODÜLÜNE TOPLANTI GİRİŞİ KURUL-ZÜMRE BAŞKANLARI TARAFINDAN YAPILIR.          

 

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ e-Müfredatta Zümreyle İlgili Hangi İşlemleri Yapar?

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ e-Müfredatta Zümreyle İlgili Şu İşlemleri Yapar:

Toplantı duyurulduğunda:

– E-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılır.

– Yıllık Plan

– Yönetimsel İşlemler

– Eğitim Kurumu İşlemleri  menüsü altında bulunan

– Kurul Toplantı Bilgilendirme  tıklanarak açılan sayfada:

– İlgili toplantının sol başında bulunan kalem simgesi tıklanır.

– Katılım durumunun herhangi bir mazeret yoksa “Toplantıya katılacağım.” Şeklinde işaretlenir. Ardından sayfa üstündeki kaydet butonu tıklanır.

Toplantı sonrası:

– Her bir gündem maddesi için alınan karar varsa ilgili maddenin sol başında bulunan kalem simgesi tıklanarak açılan sayfada ilgili kısma alınan kararların işlenmesi gerekmektedir. Kaydet butonu her madde için tıklanmalıdır. Karar işleme Zümre başkanı tarafından yapılır ancak Zümre öğretmenlerinden bir kişinin de işlemesi yeterlidir.

– Zümreye katılan her öğretmenin Kurul Toplantı Bilgilendirme  bölümüne girip “Kurul/Zümre kararlarını okudum ve kabul ediyorum.” Seçeneğini işaretleyip kaydet butonuna tıklanır.

 

Zümre Başkanları Zümreyle İlgili Hangi İşlemlerİ yapar?

 

Zümre Başkanları Zümreyle İlgili Şu İşlemlerİ yapar:

Toplantı Öncesinde:

– e-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılır.

– Yıllık Plan    – Yönetimsel İşlemler     – Eğitim Kurumu işlemleri       – Kurul Tanımlama

– Kurul/Zümre Adı bölümünde Zümre Öğretmenler Kurulu seçilir.

– Kurul/Zümre Tarihi bölümünden tarih ve saat seçimi yapılır.

– Kurul/Zümre Açıklaması kısmının uygun açıklama ile doldurulması gerekmektedir. (İlköğretim Matematik Zümre Toplantısı belirtilen saatte öğretmenler odasında yapılacaktır gibi.)

– Kaydet butonuna tıklanır.

– Oluşan zümre toplantısı kaydımızın sol başında bulunan kalem simgesi tıklanarak ayrıntılar tamamlanır.

– Toplantıya katılacak olan öğretmenler seçilerek katılımcı ekle denir. Listede adı olmayan öğretmenleri eklemek için TC kimlik numaraları manuel olarak eklenir.

– Seçilen kişilerden zümre başkanının adı tıklanarak “Başkanı Kaydet” butonuna basılır. Aynı işlem yedek başkan içinde gerçekleştirilir.

– Yönetmelik ve Yönergede olan gündem maddelerinden toplantıda görüşülecek olanlar işaretlenerek “Gündem Ekle+” butonuna tıklanır.

– Yönetmelik ve Yönergede olmayan gündem maddeleri eklemek için ilgili kısma yazıp “Yönetmelik ve Yönergede Olmayan Gündem Ekle+” butonuna tıklanır.

– Gündem maddelerinin sıralamasını yapmak için ilgili madde istenilen yere taşınabilir.

– Gündem maddelerinin sayı sıralamasını sağlamak için “Sıralamayı Tekrar Oluştur.” butonu tıklanır.

– Toplantının katılımcılara duyurulması için “Kurul/Zümre bilgilerini katılımcıların görebilmesi için onaylıyorum.” Seçeneği işaretlenerek kaydet butonu tıklanır.

Toplantı sonrası:

Her bir gündem maddesi için alınan karar varsa ilgili maddenin sol başında bulunan kalem simgesi tıklanarak açılan sayfada ilgili kısma alınan kararların işlenmesi gerekmektedir.

– Kararlar sisteme yazılıp , bütün öğretmenler gündem maddelerine onay verdikten sonra kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu İşlemleri” bölümünden “Kurul Toplantı Bilgilendirme” kısmında ilgili toplantını sol başındaki kalem simgesi tıklanarak açılan sayfa “Kurul/Zümre toplantısı sona ermiştir.” Seçeneğini işaretleyip kaydet butonuna tıklanır.

– Okul Yöneticisi  tarafından toplantı uygun bulunduktan sonra kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu İşlemleri” bölümünden “Kararlar ve Sonuçları” kısmında ilgili zümre toplantısının her bir maddesi için “Karar olumlu sonuçlandı.” Seçeneği işaretlenip “Karar Sonucu” kısmına karar sonucu işlenip kaydet butonuna tıklanır.

 

E Müfredat Yönergesine göre gündem maddeleri ne olmalı?

 Sınıf/şube öğretmenler kurulunda;

 1. a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar.
 2. b) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,
 3. c) Derslerin öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi,

ç) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrencilerin sınıf geçme ve sınıf tekrarı durumları,

 1. d) Özel eğitim ihtiyacı olan/kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarısının artırılması ve eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler, yapılması gereken iş, işlem ve planlamalar,
 2. e) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuvar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde yararlanma ve planlanma,
 3. f) Okul çevre işbirliği,
 4. g) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,

ğ) Eğitim Kurumu, ilçe, il. yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,

 1. h) Mesleki ve teknik eğitim alanlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve yükseköğrenime yönlendirilmesi,

ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,

 1. i) Öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi,
 2. j) Okul sağlığı çalışmalarına yer verilmesi,
 3. k) Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,
 4. l) İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu (OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI) gündem maddeleri

 1. a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
 2. b) Eğitim ve öğretimin planlanması,
 3. c) Zümre ve alanlar arası işbirliği.

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,

 1. d) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
 2. e) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
 3. f) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların uygulanmasına yönelik planlamalar,
 4. g) İş sağlığı ve güvenliği,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

YÖNERGEYE GÖRE GÜNDEM MADDELERİ

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri (ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU) gündem maddeleri

 1. a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar.
 2. b) Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 3. c) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

ç) Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

 1. d) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi.
 2. e) Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
 3. f) Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 4. g) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

ğ) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

 1. h) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

ı) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

 1. i) Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması.
 2. j) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları.
 3. k) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,
 4. l) Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konulan ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 5. m) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

 

YÖNERGEYE GÖRE GÜNDEM MADDELERİ

İlçe sınıf/alan zümreleri gündem maddeleri

 1. a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
 2. b) İlçe düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması,
 3. c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler.

 1. d) İlçe düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavlar,
 2. e) Zümre ve alanlar arası işbirliği,
 3. f) Eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi,
 4. g) İş sağlığı ve güvenliği,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

 

İl sınıf/alan zümreleri gündem maddeleri

 1. a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar.
 2. b) İl düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması,
 3. c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

ç) Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler.

 1. d) İl düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavlar,
 2. e) Zümre ve alanlar arası işbirliği,
 3. f) Eğitim ve öğretimde kalitenin yükse İtilmesi,
 4. g) İş sağlığı ve güvenliği,

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.
Paylaşır mısın ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir