Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantıları Yapılacak mı?

Paylaşır mısın ?


Okul Aile Birliği Toplantıları Yapılacak mı ? Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2020 yılında Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantılarının Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılması gerektiğini açıkladı.

Yazıya göre : Okul Aile Birliği yönetmeliğinde genel kurulun her yıl toplanacağı ve genel kurulun düzenli bir şekilde yapılmasından da okul müdürünün sorumlu olduğu belirtilmiş ise de; genel kurulun yapılamaması durumunda nasıl bir yol izleneceğine dair bir düzenlenmeye yer verilmemiştir.

Aynı şekilde, yönetim kurulunun görev süresinin bir yıl olduğu emredici kural olarak belirtilmiştir. Bu bir yıllık sürenin hak düşürücü süre olduğu görülmektedir. Ancak, genel kurulun yapılamaması, dolayısıyla, yeni yönetim kurulunun oluşturulamaması durumunda eski yönetim kurulunun görev ve yetkilerinin devam edip etmeyeceğine dair bir hükme yer verilmemiştir. Böyle olunca, bir yıllık sürenin sonunda yönetim kurulunun yetkisi kesin bir şekilde sona ereceğinden ve yönetim kurulu üyeleri de idarenin memuru olmadığından, üstleri tarafından talimat verilmek suretiyle yetkilendirilmelerinin de söz konusu olamayacağı değerlendirilmektedir

Sonuç olarak ,O.A.B. Yönetim Kurulunun görev süresinin bir yıl olarak sınırlandırılmış olması nedeniyle, erteleme durumunda yönetim kurulunun yetkilerinin tartışma konusu olabileceği” ifade edildiğinden 2020 yılında okul aile birliklerinin genel kurul toplantılarının Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılması gerekmektedir.
Paylaşır mısın ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir